Etika společnosti

Společnost Karsit při své činnosti prosazuje soubor etických pravidel, která jsou závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Společnost Karsit je společností, která si svých zákazníků velmi váží a dobré a přátelské oboustranné vztahy jsou vždy prioritou. Mezi nejzákladnější etická pravidla patří:

slušnost a čestnost posazované na všech úrovních řízení a při všech úrovních komunikace

přímý a férový přístup v jednání se zákazníky i zaměstnanci společnosti

multikulturní přístup a prosazování principu rovnosti

ohled na životní prostřední a používání ekologicky šetrných postupů pří samotné činnosti společnosti