Značka Český výrobek

Licenci k užití značky ČESKÝ VÝROBEK uděluje Nadační fond Český výrobek (NFČV). Značka je na základě licenční smlouvy ve výhradním vlastnictví NFČV a je registrována u Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 174586 již od 23. 11. 1993.

Výrobek nebo skupina výrobků nesoucí označení ČESKÝ VÝROBEK musí splňovat následující požadavky:
• Podnik musí být ve vlastnictví českých státních občanů, resp. české právnické osoby a výtěžek podnikání se nepřevádí mimo území ČR.
• Výrobek musí být vyroben na území ČR a musí obsahovat nejméně 50% komponentů tuzemského původu.

Přidělení značky ČESKÝ VÝROBEK k užívání je garancí vysoké kvality a vysoké užitné hodnoty.
Značka Český výrobek
Značka Český výrobek