ISO 9001: 2008

ISO 9001 je mezinárodně uznávaná norma pro Systém managementu kvality (QMS). Tato norma poskytne vaší společnosti systém a soubor pravidel, která zabezpečí smysluplný přístup k řízení vašich obchodních činností tak, aby bylo dosaženo spokojenosti každého zákazníka plněním jeho požadavků.

Přínosy certifikace systému managementu kvality podle ISO 9001:2008
• získávání a poskytování služeb i nejnáročnějším zákazníkům s ohledem na zvyšování jejich spokojenosti;
• možnost účastnit se výběrových řízení velkých zakázek především ve státní správě;
• efektivně nastavenými procesy navyšovat tržby, zisk, tržní podíl a tím zvyšovat spokojenost majitelů;
• prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů;
• garantování stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysoké kvality poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
• prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
• zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
• zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci;
• optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
• zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů;
• vybudovaný samoregulující systém reagující pružně na změny požadavků zákazníků, legislativních požadavků i změn uvnitř organizace (např. nových technologií, organizačních změn apod.);
ISO 9001: 2008
ISO 9001: 2008